? Theater Walhalla - Over Walhalla

Over Walhalla

oktober 2017 - Theater Walhalla breidt uit met eigen productiehuis Werkplaats Walhalla


Nieuwe plek voor talentontwikkeling in Rotterdam in nieuwe 3e locatie op Katendrecht Theater Walhalla start vanaf 1 januari 2018 een eigen productiehuis onder de naam: Werkplaats Walhalla. Een kleinschalig productiehuis voor professionele talentontwikkeling. Het richt zich op talentvolle net-afgestudeerde theatermakers. Bij voorkeur van de Rotterdamse opleidingen. Werkplaats Walhalla bevindt zich hiermee op de bodem van het theaterlandschap daar waar beginnende theatermakers hun eerste stappen zetten. Het richt zich daarnaast ook op reeds succesvolle Rotterdamse makers die een volgende fase inluiden.
Werkplaats wil een plek zijn waarin bij voorkeur Rotterdamse makers de ruimte krijgen om te experimenteren, groeien en om mooie producties te ontwikkelen. In samenwerking met de MBO-theaterschool komt er een leerwerkplaats. Daarnaast zullen de reeds bestaande succesvolle eigen Walhalla producties zoals Feyenoord de Opera, Café de Kapenees en de 2-jaarlijkse schoolvoorstellingen over de Tweede Wereldoorlog ondergebracht worden bij Werkplaats Walhalla.

Werkplaats Walhalla wordt gevestigd in de oude gymzaal van de Tolhuisschool aan de Tolhuisstraat nr. 105 op Katendrecht, het stadsgebied dat al tien jaar de thuisbasis is van Theater en Kantine Walhalla. De gymzaal wordt momenteel gerenoveerd tot repetitieruimte en werkplaats. 

Theater Walhalla is een burgerinitiatief van programmamaakster Rachèl van Olm en cabaretier Harry-Jan Bus. Het zit op precies hetzelfde adres als de roemruchte Dancing Walhalla aan de Sumatraweg en is daar dan ook naar vernoemd. Dancing Walhalla was in de vorige eeuw een roemrucht danspaleis waar voor de oorlog de voetjes van de vloer gingen op de tonen van een draaiorgel. Naast het kleine theater Walhalla met 80 zitplaatsen hebben de initiatiefnemers ook ingezet op uitbreiding met een grotere theaterzaal. Die is inmiddels ook gerealiseerd in de voormalige Steinwegkantine onder de naam Kantine Walhalla met een theaterzaal van 150 zitplaatsen. Op de begane grond is daar ook gevestigd FC Walhalla. Foyer-Café Walhalla. Een café-restaurant met 80 zitplaatsen en een groot buitenterras van 200 zitplaatsen.Het kleine Theater Walhalla aan de Sumatraweg is in september 2008 geopend door toenmalig burgemeester Ivo Opstelten. Walhalla organiseert ondertussen in zowel Theater als Kantine Walhalla meer dan 275 voorstellingen per jaar en zijn daarnaast initiatiefnemer van spraakmakende festivals als De Nacht van de Kaap, Het Welkom Thuis Festival, De Ronde van Katendrecht en het Kid Dynamite Jazz Festival. Jaarlijks komen er rond de 22.500 bezoekers naar de diverse voorstellingen. De festivals worden bezocht door ongeveer hetzelfde aantal bezoekers. Bij Theater Walhalla en Kantine Walhalla werken  betaalde (part-time) krachten en 20 vrijwilligers. Het theater is opgenomen in het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. De subsidie dekt 25% van de totale begroting. De overige 75% van de inkomsten verdient Walhalla zelf. Het theater wordt daarbij ondersteund door een brede groep sponsors. (zie sponsoring)

Hieronder kunt u lezen over onze missie, visie en doelstellingen.  

Missie  
Onze missie is het exploiteren van een theater voor professionele talentontwikkeling dat publiek, artiesten en de stad aan zich weet te binden met de combinatie van een authentiek, persoonlijk en hoogkwalitatief theaterprogramma en een persoonlijke, warme en gastvrije benadering. De intimiteit van onze theaterzalen vertaalt zich door, in de beleving van de artiesten en publiek en in de binding met onze omgeving . Dit geeft ons theater een karakter waarmee we het culturele aanbod in de stad verrijken en bijdragen aan de ontwikkeling van Katendrecht en het Deliplein tot een bruisende en vitale plek.  

Visie 
Het programma-aanbod en de unieke sfeer geven Theater Walhalla een echt eigen profiel en dragen bij aan de aanboddiversiteit en de versterking van de culturele keten in Rotterdam.  

In onze programmakeuzes staat het publiek altijd centraal. Binnen die context is een podiumproductie voor ons waardevol als deze een balans heeft weten te vinden tussen authenticiteit, ambacht en zelfrelativering. Er is ruimte voor weergaloos gebracht amusement met een randje. We brengen programma’s van artiesten die observeren en reflecteren , en die deze reflectie op een persoonlijke manier delen met het publiek.  

Walhalla is een theater voor het publiek 
Toegankelijkheid begint bij een theaterprogramma dat aansluiting zoekt bij het publiek. Wij zoeken daarom naar voorstellingen die communiceren met het publiek. We praten met ons publiek en monitoren continue of ons programma de kwaliteit heeft die onze bezoekers verwachten en stellen ons programma bij. Daarnaast is ook onze relatief lage toegangsprijs een kritische succesfactor om veel verschillende publieksgroepen binnen te krijgen. 

Walhalla is een theater voor artiesten 
Theater Walhalla is een podium voor gevestigde namen en nieuw talent. Talent moet de mogelijkheid hebben te groeien en het publiek moet de mogelijkheid hebben dat talent te ontdekken. Grote namen krijgen een plaats omdat zij hun voorstelling op deze manier kleinschalig kunnen uitproberen. Samen met artiesten en impresariaten wordt gekeken naar een zo goed mogelijke touropbouw zodat voorstellingen van gevestigde en jonge artiesten zich kunnen ontwikkelen. We zoeken bovendien naar Rotterdams talent en bieden hen graag een plek om de stap naar het professionele circuit te maken. 

Walhalla is een theater voor de stad….en de wijk Katendrecht 
Bij een prettige leefomgeving horen uitgaan, theater, muziek en cultuur en daarbinnen een variatie aan mogelijkheden. Theater Walhalla draagt bij aan de diversiteit binnen het stedelijke cultuuraanbod van Rotterdam. We programmeren theatervoorstellingen die voorheen niet in Rotterdam te beleven waren. Door goed cultureel ondernemerschap, kost dit de stad relatief weinig geld tegenover een hele mooie opbrengst. Theater Walhalla levert naast een uniek programma ook een stevige bijdrage aan de leefbaarheid en het (culturele) imago van de stad Rotterdam. De fysieke plek in het voormalige zeemanskwartier is gunstig. Dit verleden is nog steeds merkbaar aanwezig ook al zijn de havenactiviteiten opgeschoven naar het westen en is de prostitutie verbannen. Dankzij de keuze van de gemeente Rotterdam om hier het wonen aan het water mogelijk te maken floreert dit gebied weer en uitgaan op zo’n historische plek maakt dit succes compleet.  

Op wijkniveau bevordert het theater ook de sociale cohesie. We fungeren als ontmoetingsplek waar ‘oud-Kapenezen’ en nieuwe bewoners elkaar leren kennen en we zorgen er voor dat de wijkbewoners trots zijn op hun wijk en gaan spreken over ‘ons’ theater 

ANBI Status
Theater Walhalla is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  

Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 


Doelstellingen

Onze missie en visie vertalen zich in de volgende doelstellingen: 

1. Exploitatie van een theater met een onderscheidend profiel binnen het culturele aanbod in Rotterdam;  

2. een uitgaansplek creëren waar publiek kan genieten van een divers en toegankelijk aanbod van kleinschalig theater van hoge kwaliteit met de nadruk op eigenwijs, kleinschaligheid, persoonlijkheid en authenticiteit; 

3. een podium bieden waar gevestigde artiesten in een intieme setting aan hun programma kunnen schaven en waar nieuwe (Rotterdamse) talenten zichzelf en hun publiek kunnen ontdekken; 

4. Bijdragen aan de ontwikkeling van Katendrecht en het Deliplein tot een bruisende en vitale plek als onderdeel van de culturele as* op Rotterdam-Zuid. (zie paragraaf Culturele As) 

 

Theater Walhalla geeft vorm aan de nieuwe culturele as 

De Gemeente Rotterdam heeft begin jaren negentig een hele belangrijke beslissing genomen. Zij vond dat “Rotterdam met haar kont naar Rotterdam Zuid stond toegekeerd” en dat dit omgekeerd moest worden. Dit resulteerde in de bouw van de Erasmusbrug –nu al niet meer weg te denken uit de sky-line van Rotterdam- en de ontwikkeling van de Kop van Zuid. De bouw van het Nieuwe Luxor op Zuid markeerde een hele belangrijke omslag in het ‘centrumdenken’ over Rotterdam. Die ontwikkeling heeft geleid tot nieuwe culturele hotspots zoals de Wilhelminapier en Katendrecht. Nu die twee schiereilanden met de komst van de Rijnhavenbrug op een aantrekkelijke wijze met elkaar verbonden zijn is er een uniek nieuw kunst- en cultuurdistrict in Rotterdam ontstaan. Een brede culturele as op zuid. Aan de overkant op de Wilhelminapier bevindt zich het Nieuwe Luxortheater. Vanaf hier komt men via de Cruisterminal, LPII, Lantaren/Venster, het Nederlands Fotomuseum en Hotel New York aan bij de brug naar ‘off-broadway’- Katendrecht met aan de voet van de brug Kantine Walhalla, het enerverende Deliplein met Theater Walhalla en door naar het legendarische stoomschip het SS Rotterdam. Het Deliplein bevat inmiddels een onderscheidend aanbod van kleine restaurantjes en winkeltjes waar het publiek tot nu toe graag voor omreed maar wat nu door de komst van de brug op loopafstand bereikbaar is. 

Kamer van Koophandel 

Stichting Theater op Katendrecht / Theater Walhalla is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  

onder nummer 244 095 73 


Raad van Bestuur

Het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht:  

Jos van der Vegt - voorzitter  

Thomas Wintermans - secretaris penningmeester  

Anja van der Sijde - bestuurslid  

Kees Jan Rietveld - bestuurslid  

Yvonne Sörensen - bestuurslid  

Thomas Smit - bestuurslid 

 

Het jaarverslag 2016 kunt u hier inzien 

Over Katendrecht  

Katendrecht was van oudsher een kleinschalig en bijzonder uitgaansgebied, totdat het in de jaren zeventig van de vorige eeuw verpauperde. Dit gebied is nu onderdeel van het Pact op Zuid. Een samenwerkingsverband van vijf woningbouwcorporaties, de Gemeente Rotterdam en o.a. de Deelgemeente Feijenoord. Met hulp van aanvullende Europese- en Rijksfondsen wordt een forse financiële injectie gedaan in dit gebied. De samenhangende en elkaar versterkende investeringen moeten Rotterdam Zuid een impuls geven. Zo zijn door corporatie Woonstad in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam alle panden aan het Deliplein compleet gerenoveerd en in de oude staat teruggebracht. Er zijn inmiddels zo’n 300 nieuwe gezinswoningen gerealiseerd en daar komen er de komende jaren nog enkele honderden bij.  

Katendrecht heeft een omwenteling ondergaan. Het is na jaren van verval weer een aantrekkelijke en leefbare wijk geworden. De veiligheidsindex is sinds de komst van Theater Walhalla gestegen tot een 9. Dat was in de jaren voor haar komst nog een 4 - .  

De revitalisering van de wijk is tot stand gekomen dankzij het feit dat er door de samenwerkende partijen is ingezet op het concept creatief, culinair en cultureel. Het bood kansen aan de komst van he theater en het bewijs is geleverd dat cultuur een trekker van formaat is en in staat is een negatief imago om te buigen naar een positief imago 

Zonder cultuur geen sociale cohesie, zoals de Rotterdamse socioloog professor Zijderveld stelt. Theater Walhalla is een belangrijke pijler gebleken in de wederopbouw en ‘kanteling’ van de wijk. Omdat Walhalla met haar twee vestigingen een bovenregionale functie heeft , trekt het , zoals vroeger, mensen van heinde en ver naar Katendrecht.  

September 2014  

 

Harry-Jan Bus & Rachèl van Olm  

 

Directie Stichting Theater op Katendrecht/Theater Walhalla. 

Het financieel jaarverslag 2016 kunt u hier inzien

 

 

Dit vindt u misschien ook leuk:

 

Het Nieuwe Lied

Donderdag 19 april 2018 / 20:15 / Theater Walhalla

LAB#7: Speeddating en De Vloer Op!

NRJO Lab

Donderdag 19 april 2018 / 20:30 / Kantine Walhalla

Ralph de Jong

Vrijdag 20 april 2018 / 20:30 / Kantine Walhalla

De Fransse Eijkel

De Fransse Eijkel Speelt

Vrijdag 20 april 2018 / 21:00 / Theater Walhalla

Wilt u op de hoogte blijven van het programma of nieuwtjes van Walhalla?

Meldt u nu aan voor de nieuwsbrief